skip to Main Content
Electrical Faults: 104 or 3333030 General Billing Inquiries: 3314949 or 7788438

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި 16 މެގަވޮޓް ޕަވަރ ޕްލާންޓަކާއި 132 kVA ސަބްސްޓޭޝަނެއް، ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އިސޫލުން ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  • Version
  • Download 41
  • File Size 232.37 KB
  • File Count 1
  • Create Date Jan 22nd 2019
  • Last Updated Jan 22nd 2019
Download was expired on Feb 24th 2019 04:00 PM