skip to Main Content
Electrical Faults: 104 or 3333030 General Billing Inquiries: 3314949 or 7788438

މި ކުންފުންޏަށް 2.4MW/ 2MWhބެޓަރީ އެނާރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށ  • Version
  • Download 23
  • File Size 256.06 KB
  • File Count 1
  • Create Date Feb 12th 2020
  • Last Updated Feb 12th 2020
Download was expired on Feb 26th 2020 08:00 PM